اکسترودر:

درصنعت پلاستیک تکنیکهای مختلفی برای شکل دهی پلیمرها وجود دارد . یکی از این تکنیکها اکسترودر میباشد .انواع ماشین آلات تولیدات پلیمری با دهانه باز وخطی را میتوان اکسترودر نامید. مانند اکسترودر لوله ، اکسترودر بطریهای بادی، اکسترودر تولید انواع ورق و….

در صنعت تجهیزات پزشکی از اکسترودر برای تولید لوله (تیوپ) استفاده میشود.

تنوع تولید تیوپ با قطر وضخامت های متفاوت از قطرهای بالا تا تیوپهای بسیار نازک با حساسیت و دقت درمحل استفاده ، نوع عملکرد و فاکتورهای مربوط به رعایت استاندارهای پزشکی همگی ، اهمیت کار ماشین سازرادر ساخت دستگاههای اکسترودر خاص یادآور میشود.

 ساخت ماشینهای اکسترودر تولیدات پزشکی با ماشینهای تولید لوله های آب وفاضلاب تفاوت بسیار دارد. متاسفانه تاکنون در کشور ما به این مسئله اهمیت داده نشده. با تعریف فوق انواع دستگاههای شرکت پایداربهبود ماشین بشرح زیر معرفی میگردند:

  • اکسترودر آزمایشگاهی: بنابر سفارش مشتری در ابعاد مختلف  ساخته میشود.
  • اکسترودر تیپ A: مناسب تیوپهای بسیار نازک مانند اسکالپ وین و فیدیتگ
  • اکسترودرتیپ B: مناسب تیوپهای با قطر میانه مانند ست سرم، انواع نلاتون
  • اکسترودر تیپ C: مناسب تیوپهای باقطر بالا مانند انواع لوله ساکشن
  • اکسترودر نیپ D: مناسب تولید لوله های اسموت بور و کاروگیت با تکنیک خاص
  • اکسترودر تیپ E: مناسب تولید لوله های ونتیلاتور
  • اکسترودر تیپ F: مناسب تولید تیوپهای دندانپزشکی با تولید و برش خاص

کواکسترودر مناسب تولیدات خط (X Ray)

 سولفات باریم ترکیبی معدنیست که توسط امواج ایکس ری قابل ردیابی می باشد . از خاصیت مواد مذکور در تولید تجهیزات پزشکی استفاده های متفاوتی شده است مانند خوراندن  ماده مذکور به بیماری که قرار است توسط دستگاه رادیولوژی عکس برداری شود. یا ترکیب مواد مذکور در تولیداتی مانند گازهای استریل که درهنگام عملهای شکمبی باز مورد استفاده قرار میگیرند (جهت جلوگیری از بجای ماندن وسایل مورد نظر در داخل محدوده شکمی).

در ساخت بعضی از تولیدات پلیمری مانند تیوپهای پزشکی که قرار است درداخل بدن بیمار در طولانی مدت باقی بماند و تمیز دادن تیوپ مورد نظر در داخل بدن ، در هنگام عکس برداری ، تیوپهائی با خط سولفات باریم تولید میشوند . بجهت اینکه سولفات باریم دارای رنگ خاصی نمی باشد ماده مذکور را با مستربچ (رنگهای پلاستیک عموماً آبی رنگ) ترکیب میکنند تا وجود ماده مذکور درهنگام تولید قابل تشخیص باشد.

به علت کوچک بودن بیش از اندازه اکسترودری که این عمل را انجام میدهد و اتصال آن به کلگی اکسترودر اصلی به آن کو اکسترودر میگویند. با توجه به اینگه سولفات باریم ماده غیر پلیمری میباشد و ترکیب آن با پلیمرها بسختی صورت میپذیرد و در تولیدات پزشکی تیوپهائی با ظرافت بسیار زیاد و با ضخامت زیر 2 میل وجود دارد که باید خط ایکس ری روی آتها وجود داشته باشد تزریق این ماده دو جزئی معدنی باید با دقت و پیوسته صورت پذیرد . لذا اکسترودر های مذکور مجهز به فیدر تغذیه مواد جهت اتدازه گیری دقیق تامین مواد ترکیب شده با سولفات باریم میباشند و از سوختن مواد جلوگیری کرده در دقت تزریق مواد بر روی تیوپهای با ضخامت نازک نقش بسزائی دارند. (تصویر چند نمونه تیوپ با خط باریم گذاشته شود).

شرکت پایدار بهبود ماشین دقیقترین کواکسترودر های موجود در کشور ودقیقترین دستگاههای تغذیه مواد (فیدر) را تولید مینماید .

فهرست