اکسترودر تیپ A

مناسب تیوپهای بسیار نازک مانند اسکالپ وین و فیدیتگ 

فهرست