اکسترودر تیپ C

مناسب تیوپهای باقطر بالا مانند انواع لوله ساکشن

فهرست