خدمات مشاوره و اجرای پروژه ها :

شرکت پایدار بهبود بواسطه تجربه طولانی مدیران شرکت در بخش تولید تجهیزات پزشکی درموارد زیر نیز فعالیت مینماید:

  1. مشاوره در طراحی شرکتهای شاخت وستیل پزشکی: این بخش از مشاوره از امکان سنجی تا راه اندازی خطوط تولید وحتی آموزش نیروی انسانی را شامل میشود . بسیاری ازشرکتها درزمان تاسیس و راه اندازی نیاز به مشاورانی دارند که علاوه بر امر تولید دربخشهای اجرای استانداردهای مطابق با ساخت وسایل پزشکی ، انتخاب ماشین آلات وخطوط مناسب وارائه راهکارهای مناسب برای راه اندازی کارخانه تبحر داشته باشند . شرکت پایدار بهبود ماشین با ارائه سوابق مستند ومستدل در راه اندازی کارخانجات ساخا وسایل پزشکی میتواند مشاور مناسبی دراین مسیر باش .
  2. پیمانکاری اجرا: در ساخت شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی گروههای مختلفی از مهندسی سازه ، تاسیسات ، اتاقهای تمیز و…. مشغول خواهند بود . شرکت پایدار بهبود ماشین با داشتن گروههای کاری مختلف دربخشهای مورد نیاز پیمانکار اجرای ساخت کارخانجات تولید تجهیزات پزشکی میباشد .
  3. ساخت قالبهای تخصصی تزریق پلاستیک: موارد کاربردی درتولیدات پزشکی ایجاب مینماید قالبساز این صتعت خاص بوده تجربه ساخت  قالبهای حساس ودقیق را داشته باشد. شرکت پایدار بهبود ماشین در اجرای پروژه های ساخت قالب در بخش مشاوره واجرا شرکتهای همکار را یاری خواهد کرد .
فهرست