دستگاه تیپ فرمینگ :

لبه انتهائی لوله های پزشکی که وارد بدن می شوند، با توجه به نوع مصرف، باید اشکال خاصی داشته باشند و دستگاه تیپ فرمینگ (دستگاه فرم دهی سر لوله های پزشکی) با استفاده از حرارت دهی آنی وغیر مستقیم  با قالبهای فوق دقیق اینکار را انجام میدهند. تغییر در سر تیوپها در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد.

فهرست