دستگاه بادی

دستگاههای بادی خاص تولیدات حساس وبسیار ظریف پزشکی . این نوع دستگاهها بیشتر برای تولید مواد پی وی سی و با سرعت بسیار بالا طراحی وساخته میشوند . مانند تولید کاف برای لوله تراشه .

این نوع ماشین ها خاص تولیدات پزشکی میباشد و بنابر نوع عملکرد ، قالب و مواد طراحی وساخته میشوند . عملکرد اینگونه ماشین ها با دستگاههای بادی معمول متفاوت می باشد.

فهرست