دستگاه تیپ فرمینگ:

لبه انتهائی لوله های پزشکی که وارد بدن می شوند ، با توجه به نوع مصرف ، باید اشکال خاصی داشته باشند و دستگاه تیپ فرمینگ (دستگاه فرم دهی سر لوله های پزشکی) با استفاده از حرارت دهی آنی وغیر مستقیم با قالبهای فوق دقیق اینکار را انجام میدهند . تغییر در سر تیوپها در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد.

فهرست