دستگاه تست نشتی تیوپهای پزشکی :

با توجه به تولید با تیراژ بالا در محصولات ساخت وسایل پزشکی لزوم داشتن وسیله ای برای رندوم گیری از محصولات تولیدی در تست نشتی و جلوگیری از ضایع شدن قطعات تولیدی با تست آب واجب بوده است . دستگاه مذکور در مراحل تولید تیوپ و مونتاژ قطعات میتواند ابزار مناسبی برای واحدهای کنترل کیفی باشد .

فهرست