دستگاه تیپ فرمینگ دستی تک کانال :

دستی تک کانال

-دارای یک زون حرارتی

-مناسب برای تولیدات با تیراژ پایین و کم

-کنترل فشار فردی

فهرست