دستگاه تیپ فرمینگ دستی دو کانال :

دستی دو کانال

دستی دو کانال

-دارای دو زون حرارتی مجزا

-کنترل فشار فردی

-قابلیت تعویض قالب ها به سهولت

-خنک کننده با آب در گرش

-دو تایمر

-دارای بیزر

فهرست