دیسپنسر:

یکی از ابزاری که برای پاشیدن دقیق حلال برقسمتهای داخلی وخارجی قطعات در واحدهای مونتاژ مورد نیاز میباشد ماشین دیسپنسر میباشد . با استفاده از این ابزار علاوه برصرفه جوئی در استفاده از حلالهای گران قیمت ، دقت در پاشش و آغشته کردن سطوح وحفاظت فردی از نیروهای انسانی در جلوگیری از آسیب دیدن قرنیه چشم وریه های ایشان در کارکرد با مواد شیمیائی استفاده بهینه بعمل می آورد . 

فهرست